موبایلتو شارژ کن

محمد آنلاین | وبسایت ویژه مهندسین عمران
58570

توزيع نيروي زلزله درساختمانهاي بنايي


توزيع نيروي زلزله درساختمانهاي بنايي

 

 

نيروي اينرسي ناشي از زمينلرزه به جرم سازه وارد ميشود.در ساختمانهاي بنايي جرم در ديوارهاوسقف متمركزاست.
درسازه هاي بنايي ديوارها به دودسته عرضي وبرشي تقسيم ميشوند.
ديوارهايي كه درجهت اعمال نيروي زمينلرزه قراردارند ديوارهاي برشي يا طولي و انهايي كه عمودبر جهت نيرو قراردارند ديوارهايي عرضي ناميده ميشوند.
باتوجه به اينكه نيروي اينرسي بصورت ساده شده قابل تجزيه به دومولفه عمودبرهم ميباشند لذاهرديواري درحين زمينلرزه هم بصورت برشي وهم بصورت عرضي عمل ميكند.نيروهاي اينرسي وارده به جرم سقف ،بدليل سختي ديوارهاي برشي به آنها منتقل شده وازطريق ديوارهاي برشي به پي انتقال مي يابد،البته بخشي ازنيروي وارده به ديواربرشي بصورت مستقيم به پي منتقل ميشود. امابخش ديگري از نيروهاي اينرسي به جرم ديوارهاي عرضي واردميشوند.تكيه گاه هر ديوار عرضي، شامل سقف وديوارربرشي مجاور ميباشدكه نيروي وارده به ديوار عرضي مجددا“ به سقف وسپس به ديوار برشي منتقل شده واز انجا مستقيما“ به پي منتقل ميشود.
بنابراين اصلي ترين عنصر مقاوم هرساختمان بنايي در برابر زمينلرزه،ديوارهاي برشي هستند كه نيروهاي جانبي رابه پي منتقل ميكنند.

 

 

ادامه مطلب را دنبال کنید...

 


ادامه مطلب
514674

کلاهک شمع یا سرشمع


کلاهک شمع یا سرشمع

 


برای توزیع بار ازیک یا چند ستو ن به شمعهای طراحی شده جهت انتقال بار به لایه های زیرین خاک از"کلاهک شمع"یا "سرشمع"استفاده میشود.کلاهک شمع بایداز ابعاد کافی برخوردار باشد تابتواند فاصله ای راکه بین شمعها رعایت میشود پوشش دهد. همکاران محترم توجه داشته باشند که طراحی ومحاسبه سرشمعهامانند طراحی یک تیر ویا یک صفحه است که از پایین تحت بارهای متمرکز شمعها وازبالا تحت بار متمرکز ستون قرار گرفته است.

 

ادامه مطلب را دنبال کنید...

 

ادامه مطلب
54844

شکست برشی ستون در اثر زلزله


شکست برشی ستون در اثر زلزله

 

شكست ناشي از ستون كوتاه:
يكي از نكات مهم دررفتار لرزه اي سازه ها توجه به پديده ستون كوتاه ميباشد.اين پديده ميتواند باعث نامنظمي شديد درتوزيع نيرو درستونهاي طبقه وهمچنين ممكن است منجر به پيچش شود.البته درسازه هاي بنايي نيز اين پديده تعريف ميشود چراكه خواسته ياناخواسته برخي ازقسمتهاي يك سازه بنايي به دليل شرايط خاص پلان معماري بصورت سيستم اسكلت دار اجرا ميشود. نمونه بارز آن اجراي تير وستون در قسمت اپن آشپزخانه ميباشد..
اما درمورد ستونهاي بتني بعلت جذب نيروي زياد،ستون در برش شكست شديدي ميبيند. با كوتاه شدن يك ستون ، سختي آن افزايش مي يابد ودر نتيجه نيروي جانبي بيشتري جذب ميكند. از آنجا كه اين ستون نميتواند نيروي مورد نظر را تحمل كند در نيرويي معادل مقاومت خود شكسته ميشود.

 

ادامه مطلب را دنبال کنید...

 


ادامه مطلب
74435

جداسازی لرزه ای پلها توسط LRB


جداسازی لرزه ای پلها توسط LRB

 

 

زلزله کوبه- ژاپن در سال 1995با بزرگی 7/3 ریشتر شدیدترین زلزله ژاپن بوده که باعث کشته شدن حدود 6000 نفر و آسیب دیدن 250 هزار سازه گردید. آسیب دیدگی های پلها در زلزله کوبه نشان داد که معیار افزایش ظرفیت سازه (افزایش مقاومت اجزا ، افزایش سختی جانبی سازه و افزایش شکل پذیری) به تنهایی جوابگوی عملکرد مناسب پلها در مقابل نیروهای زلزله نمی باشد بنابراین بجای مقابله با نیروی زلزله ، روش همراه شدن با آن و کاهش نیروی زلزله مدنظر قرار گرفت.
در سالهای اخیر جداسازی لرزه ای بعنوان یک راهکار موثر برای محافظت پلها در مقابل زلزله مورد توجه قرار گرفته است.

 

ادامه مطلب را دنبال کنید...

 


ادامه مطلب
4751

آغاز ثبت نام آزمون های نظام مهندسی


آغاز ثبت نام آزمون های نظام مهندسی

 


قابل توجه داوطلبان آزمونهای ورود به حرفه‌ مهندسان، کاردانهای فنی ساختمان و تعیین صلاحیت حرفه ای معماران تجربی
1392/05/29 در اجرای مواد 11، 21، 26 و 28 آئین‌نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان شرکت در آزمونهای ورود به حرفه مهندسان، در رشته‌های معماری (نظارت و طراحی)، عمران (نظارت و محاسبات)، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک برای متقاضیان اخذ پروانه اشتغال به‌کار مهندسی پایه 3 و کاردانهای فنی ساختمان در رشته‌های معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، نقشه‌برداری و شهرسازی برای متقاضیان اخذ پروانه اشتغال به‌کار کاردانی پایه 3 و آزمون تعیین صلاحیت حرفه ای برای متقاضیان اخذ پروانه اشتغال به‌کار تجربی در پایه‌های 1، 2 و 3 می‌رساند، آزمونهای یادشده در آذرماه سال جاری به صورت هماهنگ و همزمان برگزار می‌گردد.
ثبت‌نام این آزمونها از تاریخ شنبه 1392/06/02 آغاز و اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد. ثبت‌نام کلیه آزمونهای یادشده به صورت الکترونیکی و از طریق همین وب‌سایت انجام خواهد شد. کلیه داوطلبان عزیز می‌توانند جهت ثبت‌نام به سامانه ثبت‌نام آزمونها به آدرس الکترونیکی www.inbr.ir مراجعه نمایند.

 


ادامه مطلب