موبایلتو شارژ کن

محمد آنلاین | وبسایت ویژه مهندسین عمران

محمد آنلاین | وبسایت ویژه مهندسین عمران: متفرقه

جستجو پیرامون این موضوع:    
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

492879

تکنولوژی کفشک ستون


تکنولوژی کفشک ستون

Column Shoes

 

 

امروزه به دلایل متعدد ومشکلات خاص کارگاهی وحتی محدودیتهای زمانی مجبور به استفاده از تکنولوژی های خاصی برای پیشبرد پروژه های عمرانی هستیم. یکی از این تکنولوژیها ؛ کفشک ستون میباشد.این تکنولوژی یکی از راههای موثروکاربردی برای اتصال ستون بتنی به فونداسیون میباشد.برای این اتصال از بولتهای پرمقاومت استفاده میشوند(Rebar Anchor Bolts).

 

ادامه مطلب را دنبال کنید...! 


ادامه مطلب
1110358

سازه های فراساحلی


سازه هـای فرا ساحلی

Offshore structureS 

 

سازه های فراساحلی ؛ سازه هایی هستند که در نواحی دور از ساحل و در اعماق مختلف ودر اشکال مختلف وبا هداف مشخص ساخته نصب میشوند.از انواع این سازه ها میتوان به برجهای انتقال امواج ماکرویو ؛ تولید انرژی ؛ وسکوهای نفت وگاز وسکوهای انتقال وفراورده های هیدرو کربوری رانام برد. طراحی و ساخت ونصب سازه های دریایی با توجه بشرایط ویژه محیط وبارگذاریهای مربوطه ؛ در رده پیشرفته ترین مساعل مهندسی قرار گرفته ودرحال حاضر مطالعات بسیاری در زمینه های مختلف آن ؛ از جمله بحث خستگی این سازه ها تحت بارهای ناشی از موج وجریانهای دریایی در حال انجام است..
انواع سازه های دریایی عبارتند از: ریگهای حفاری ؛ سکوهای وزنی؛ سکوهای ثابت ؛ سکوهای با پایه کششی ؛ سکوهای نیمه غوطه ور.
تجهیزات مکانیکی و الکتریکی وابزار دقیق روی این سکوها نیز متناسب با کاربری انها متفاوت میباشد.درایران بیشتر از سکوهای ثابت استفاده میشود.
 
 
 
 
ادامه مطلب را دنبال کنید...! 
 
 

ادامه مطلب
381857

محدودیتهای اجرایی تیر درناحیه پیوند


محدودیتهای اجرایی تیر درناحیه پیوند

 

 

  1. اتصال بال به جان تیر باید درکل طول پیوسته بوده و اجزائ مقطع تیر در ناحیه پیوند باید نسبت عرض بضخامت را بصورت مقاطع فشرده لرزه ای ارضا کنند.

  2. وجود تکیه گاه جانبی کافی در طول تیر ضروری است.

  3. تعبیه هرگونه سوراخ متوالی یا سوراخ دسترسی درطول تیر پیوندکه موجب خدشه در رفتارشکل پذیرآن میشود مجاز نیست.( بسیار مهم)

  4. در ناحیه تیر پیوند از هرگونه تغییر مقطع ناگهانی در بال و جان تیر اجتناب کرد.

  5. جان تیر پیوند باید از یک ورق واحد تشکیل شده باشد.

  6. وصله اجزاء تیر بصورت مستقیم جوشی یا غیر مستقیم در ناحیه تیر پیوند مجاز نمیباشد.

 

 

ادامه مطلب را دنبال کنید...! 


ادامه مطلب
50056

مودهای خرابی لوله های مدفون در اثر زلزله


مودهای خرابی لوله های مدفون در اثر زلزله

 

 

برخی از حالات خرابی در لوله ها و تکیه گاه هاي مربوطه در اثر زلزله، شناخته شده تر هستند که این حالات، که به عنوان مودهاي خرابی نامیده می شوند، در لوله هاي سطحی و مدفون تفاوت دارند. به همین علت در دو بخش، مود خرابی در لوله هاي سطحی و مدفون بررسی می شوند. 

 

ادامه مطلب را دنبال کنید...!


ادامه مطلب
64713

مشکلات ایجاد شده به هنگام سفت کردن پیچهادرسازه های پیچ ومهره ای


مشکلات ایجاد شده به هنگام سفت کردن پیچهادرسازه های پیچ ومهره ای

 

 

1- شکستن پیچ به هنگام سفت کردن

گاهی اوقات پیچها به هنگام سفت کردن انها توسط اچار می شکنند این وضعیت وقتی به وجود می اید که نیروی بستن پیچ (گشتاور اعمالی) بیش از حد باشد .همچنین در صورتی که رزوه ها کاملا روغنی باشند نیز به دلیل کاهش اصطکاک ممکن است قسمت اعظم گشتاور تبدیل به تنش طولی وشکستن پیچ شود.


2- کنده شدن رزوه ها (هرز شدن پیچ):

در این حالت، تمام رزوه ها پیچ یا مهره که با هم در گیر شده اند ، بریده می شود واز بدنه اصلی پیچ یا مهره جدا می شود. در این عیب بدنه پیچ نمی شکند ولی در اثر کنده شدن رزوه ها،پیچ از مهره جدا می شود و یا اصلا اتصال قابل قبولی بین انها به وجود نمی اید. وقتی که پیچ یا مهره ازیک ماده ضعیف تر (مثلا یکی از فولاد و دیگری از المینیوم )ساخته شده باشند و یا هنگامی که طول در گیری پیچ با مهره کوتاه باشد،ممکن است این مشکل به وجود اید.


 

ادامه مطلب را دنبال کنید...


ادامه مطلب