موبایلتو شارژ کن

محمد آنلاین | وبسایت ویژه مهندسین عمران

محمد آنلاین | وبسایت ویژه مهندسین عمران: تخصصی عمران

جستجو پیرامون این موضوع:    
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

64713

مشکلات ایجاد شده به هنگام سفت کردن پیچهادرسازه های پیچ ومهره ای


مشکلات ایجاد شده به هنگام سفت کردن پیچهادرسازه های پیچ ومهره ای

 

 

1- شکستن پیچ به هنگام سفت کردن

گاهی اوقات پیچها به هنگام سفت کردن انها توسط اچار می شکنند این وضعیت وقتی به وجود می اید که نیروی بستن پیچ (گشتاور اعمالی) بیش از حد باشد .همچنین در صورتی که رزوه ها کاملا روغنی باشند نیز به دلیل کاهش اصطکاک ممکن است قسمت اعظم گشتاور تبدیل به تنش طولی وشکستن پیچ شود.


2- کنده شدن رزوه ها (هرز شدن پیچ):

در این حالت، تمام رزوه ها پیچ یا مهره که با هم در گیر شده اند ، بریده می شود واز بدنه اصلی پیچ یا مهره جدا می شود. در این عیب بدنه پیچ نمی شکند ولی در اثر کنده شدن رزوه ها،پیچ از مهره جدا می شود و یا اصلا اتصال قابل قبولی بین انها به وجود نمی اید. وقتی که پیچ یا مهره ازیک ماده ضعیف تر (مثلا یکی از فولاد و دیگری از المینیوم )ساخته شده باشند و یا هنگامی که طول در گیری پیچ با مهره کوتاه باشد،ممکن است این مشکل به وجود اید.


 

ادامه مطلب را دنبال کنید...


ادامه مطلب
480397

سقف کُرمیت


سقف کُرمیت 

در سیستم سقف کُرمیت از تیرچه های فولادی با جان باز در ترکیب با بتن استفاده می شود.. در ساخت تیرچه های مذکور از یک تسمه، در بال تحتانی و نیز یک میلگرد خم شده در جان استفاده می شود. برای پرکردن فضای خالی بین تیرچه ها از قالب های ثابت مانند بلوک های سیمانی، پلی استایرن، طاق ضربی ، قالب های موقت فولادی (کامپوزیت ) و یا هر پرکننده سبک استفاده می شود. فواصل تیرچه ها بسته به نوع قالب از 73 سانتی تا 100 سانتی متر متغیراست ، روی سقف نیز با 4 الی 10 سانتی متر بتن پوشانده می شود.. تیرچه ها از نوع خود ایستا بوده و به همین علت هیچ نوع شمع بندی در زیر سقف مورد نیاز نمی باشدو تیرچه ها به نحوی طراحی می شوند که بتوانند وزن بتن خیس، قالب ها و عوامل اجرایی سقف را به تنهایی تحمل کنند. پس ازاین که بتن به 75% مقاومت مشخصه خود می رسد ، تیرچه های فولادی با بتن به صورت یک مقطع مختلط وارد عمل شده و بارهای مرده و زنده سقف را تحمل می کنند


ادامه مطلب
69261

اجزا ی تشکیل دهنده قاب صنعتی


اجزا ی تشکیل دهنده قاب صنعتی

 

سیستم اصلی قاب :
سیستم قاب فولادی در تحمل بارهای مختلف زنده ، برف، بار، زلزله و بارهای جرثقیل در ساختمانهای صنعتی نقش اصلی را ایفا می كند. سیستم قاب فولادی معمولا” از اعضایی با مقطع متغیر و دارای اتصالات صلب تشکیل می شوند. این اعضا به صورت توام تحت تاثیر نیروی محوری ، نیروی برشی و لنگر خمشی قرار دارند.

لاپه ها:
بارهای وارد بر سقف ساختمان های صنعتی توسط لاپه ها تحمل و به قاب های اصلی شیب دار منتقل می گردد. لا په ها به صورت تیرهایی با دهانه های ساده یا طولی معادل فاصله قابها در طول سالن و یا به صورت تیرهای پیوسته طراحی و اجرا می شوند. مقطع لاپه ها به صورت I شكل می باشند. توصیه می شود حداكثر تغییر مكان مجاز لاپه ها در اثر مجموع بارهای مرده و سر بار برف از 1/200 طول دهانه كمتر باشد.
میل مهارهای عرضی:
میل مهارهای عرض لاپه ها را در فواصل معینی به یكدیگر متصل می كنند میل مهارها كه عمود بر امتداد لاپه ها در سقف قاب شیبدار اجرا می شوند سه وظیفه مهم را ایفا می كنند :
:: نیروی رانشی در امتداد سطح شیب دار را تحمل می كنند.
:: لاپه ها به عنوان مهار جانبی از كمانش جانبی پیچشی بال فشار جلوگیری می كند.
:: دهانه خمشی حول محور ضعیف نیمرخ لاپه را كاهش می دهد.

 

ادامه مطلب را دنبال کنید...

 


ادامه مطلب
58570

توزيع نيروي زلزله درساختمانهاي بنايي


توزيع نيروي زلزله درساختمانهاي بنايي

 

 

نيروي اينرسي ناشي از زمينلرزه به جرم سازه وارد ميشود.در ساختمانهاي بنايي جرم در ديوارهاوسقف متمركزاست.
درسازه هاي بنايي ديوارها به دودسته عرضي وبرشي تقسيم ميشوند.
ديوارهايي كه درجهت اعمال نيروي زمينلرزه قراردارند ديوارهاي برشي يا طولي و انهايي كه عمودبر جهت نيرو قراردارند ديوارهايي عرضي ناميده ميشوند.
باتوجه به اينكه نيروي اينرسي بصورت ساده شده قابل تجزيه به دومولفه عمودبرهم ميباشند لذاهرديواري درحين زمينلرزه هم بصورت برشي وهم بصورت عرضي عمل ميكند.نيروهاي اينرسي وارده به جرم سقف ،بدليل سختي ديوارهاي برشي به آنها منتقل شده وازطريق ديوارهاي برشي به پي انتقال مي يابد،البته بخشي ازنيروي وارده به ديواربرشي بصورت مستقيم به پي منتقل ميشود. امابخش ديگري از نيروهاي اينرسي به جرم ديوارهاي عرضي واردميشوند.تكيه گاه هر ديوار عرضي، شامل سقف وديوارربرشي مجاور ميباشدكه نيروي وارده به ديوار عرضي مجددا“ به سقف وسپس به ديوار برشي منتقل شده واز انجا مستقيما“ به پي منتقل ميشود.
بنابراين اصلي ترين عنصر مقاوم هرساختمان بنايي در برابر زمينلرزه،ديوارهاي برشي هستند كه نيروهاي جانبي رابه پي منتقل ميكنند.

 

 

ادامه مطلب را دنبال کنید...

 


ادامه مطلب
514674

کلاهک شمع یا سرشمع


کلاهک شمع یا سرشمع

 


برای توزیع بار ازیک یا چند ستو ن به شمعهای طراحی شده جهت انتقال بار به لایه های زیرین خاک از"کلاهک شمع"یا "سرشمع"استفاده میشود.کلاهک شمع بایداز ابعاد کافی برخوردار باشد تابتواند فاصله ای راکه بین شمعها رعایت میشود پوشش دهد. همکاران محترم توجه داشته باشند که طراحی ومحاسبه سرشمعهامانند طراحی یک تیر ویا یک صفحه است که از پایین تحت بارهای متمرکز شمعها وازبالا تحت بار متمرکز ستون قرار گرفته است.

 

ادامه مطلب را دنبال کنید...

 

ادامه مطلب