موبایلتو شارژ کن

محمد آنلاین | وبسایت ویژه مهندسین عمران

محمد آنلاین | وبسایت ویژه مهندسین عمران: پروژه و تحقيق

جستجو پیرامون این موضوع:    
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

1110357

سازه های فراساحلی


سازه هـای فرا ساحلی

Offshore structureS 

 

سازه های فراساحلی ؛ سازه هایی هستند که در نواحی دور از ساحل و در اعماق مختلف ودر اشکال مختلف وبا هداف مشخص ساخته نصب میشوند.از انواع این سازه ها میتوان به برجهای انتقال امواج ماکرویو ؛ تولید انرژی ؛ وسکوهای نفت وگاز وسکوهای انتقال وفراورده های هیدرو کربوری رانام برد. طراحی و ساخت ونصب سازه های دریایی با توجه بشرایط ویژه محیط وبارگذاریهای مربوطه ؛ در رده پیشرفته ترین مساعل مهندسی قرار گرفته ودرحال حاضر مطالعات بسیاری در زمینه های مختلف آن ؛ از جمله بحث خستگی این سازه ها تحت بارهای ناشی از موج وجریانهای دریایی در حال انجام است..
انواع سازه های دریایی عبارتند از: ریگهای حفاری ؛ سکوهای وزنی؛ سکوهای ثابت ؛ سکوهای با پایه کششی ؛ سکوهای نیمه غوطه ور.
تجهیزات مکانیکی و الکتریکی وابزار دقیق روی این سکوها نیز متناسب با کاربری انها متفاوت میباشد.درایران بیشتر از سکوهای ثابت استفاده میشود.
 
 
 
 
ادامه مطلب را دنبال کنید...! 
 
 

ادامه مطلب
547973

توضیحات کلی درباره ورق پیوستگی و ورقهای مضاعف


توضیحات کلی درباره ورق پیوستگی و ورقهای مضاعف

 

 

  •   ورق مضاعف : 
 
ناحیه ای از جان ستون که محصور بین امتداد بالهای تیر و یا ورقهای اتصال بالهای تیر به ستون وامتداد بالهای ستون میباشد را چشمه اتصال میگویند که در تصویر بالا شما میتوانید مشاهده کنید. زمانی که اتصال تیر به ستون بصورت صلب باشه؛ جان ستون تحت اثر نیروی برشی و فشاری قرار خواهد گرفت.در اینحالت جان ستون میبایست بتنهایی نیروهای اعمالی مذکور را تحمل نماید. اگر نیروی برشی موجود از ظرفیت برشی جان ستون بیشتر باشد در اینحالت میبایست جان ستون را با ورق، تقویت نمود. این ورق تقویتی درواقع همان ورق مضاعف نامیده میشود که ابعاد و ضخامت ان با محاسبه بدست می اید. اتصال ورقهای تقویتی با جوش گوشه یا جوش شیاری میباشد.
 
 
دامه مطلب را دنبال کنید...!
 

ادامه مطلب
37896

اثر امواج مختلف بر سازه زیر زمینی


اثر امواج مختلف بر سازه زیر زمینی

 

 

با توجه به بررسی امواج زلزله در فصل چهارم، امواج زلزله دارای انواع مختلفی است که هر کدام از این امواج تاثیر خاص خود را بر سازه زیر زمینی اعمال می‌کند.
 
  • امواج فشاری: 
امواج فشاری PW، معمولا همراه با امواج برشی افقی HSW می‌باشند.HSW مولفه قائم و PW مولفه محوری امواج فشاری می‌باشد.PW بر روی سازه‌های زیر زمینی فشار و کشش طولی ایجاد می‌کند در حالی که HSW سازه خاکی را به جنبش جانبی وادار میکند.HSW اثر جدی بر روی سازه‌های بلند دارد ولی تاثیر چندانی بر روی سازه های زیر زمینی ندارد. تونلها و سازه‌های زیرزمینی طولی انعطاف پذیر، بر اساس انعطافپذیری اتصال حلقوی بر اثرات امواج HSW فائق می‌ایند.PW سریعترین موج انتشار یافته از زلزله است. بنابراین اولین موجی است که ساختگاه سازه خاکی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
 
 
ادامه مطلب را دنبال کنید...!
 

ادامه مطلب
45556

اثرزلزله بر مخازن هوایی آب


اثـرزلزله بــر مخازن هوایی آب

 

 

مخازن هوایی از جمله اجزاء اصلی تامین فشار در شبکه های آبرسانی شهرها به شمار میروند .حجم مخازن هوایی محدود بوده و معمولا،حداکثر حجمی معادل 1000 مترمکعب دارند . مخازن هوایی در گونه های مختلفی از جمله مخازن هوایی فلزی با پایه بتنی،مخازن هوایی بتن آرمه،مخازن هوایی بتن پیش ساخته،مخازن هوایی بتنی پیش تنیده و... موجودند که انتخاب هر یک از موارد فوق وابسته به شرایط حاکم بر اقتصاد کلی طرح و قابلیت های اجرایی میباشد.اما به طور کلی این مخازن به دو شکل پایه دار با قاب مهاربندی شده(شکل 1) و یا با شافت واحد مرکزی (شکل 2) مورد استفاده قرار میگیرند.لازم به ذکر است استفاده از سیستم نوع دوم در مناطق با لرزه خیزی شدید مجاز نمی باشد.

 


با توجه به اینکه در این سازه ها قسمت اعظم جرم در فاصله قابل ملاحظه از فونداسیون قرار می گیرد آنالیز این سازه ها تحت اثر نیروهای جانبی وارده مهم و قابل توجه است.از آنجایی که زمان تناوب این سازه ها عموما بالا است انتخاب روش تحلیلی مناسب که بتواند برداشت صحیحی از عملکرد سیستم در هنگام وارد آمدن بارهای جانبی را بدهد و نیز بررسی اثر نیروهای حاصل از فشارهای هیدرودینامیک پدید آمده در مخزن میتواند حائز اهمیت باشد.

 

 

برگرفته شده از پیج مهندس کیان محمودی

 

 


ادامه مطلب
69261

اجزا ی تشکیل دهنده قاب صنعتی


اجزا ی تشکیل دهنده قاب صنعتی

 

سیستم اصلی قاب :
سیستم قاب فولادی در تحمل بارهای مختلف زنده ، برف، بار، زلزله و بارهای جرثقیل در ساختمانهای صنعتی نقش اصلی را ایفا می كند. سیستم قاب فولادی معمولا” از اعضایی با مقطع متغیر و دارای اتصالات صلب تشکیل می شوند. این اعضا به صورت توام تحت تاثیر نیروی محوری ، نیروی برشی و لنگر خمشی قرار دارند.

لاپه ها:
بارهای وارد بر سقف ساختمان های صنعتی توسط لاپه ها تحمل و به قاب های اصلی شیب دار منتقل می گردد. لا په ها به صورت تیرهایی با دهانه های ساده یا طولی معادل فاصله قابها در طول سالن و یا به صورت تیرهای پیوسته طراحی و اجرا می شوند. مقطع لاپه ها به صورت I شكل می باشند. توصیه می شود حداكثر تغییر مكان مجاز لاپه ها در اثر مجموع بارهای مرده و سر بار برف از 1/200 طول دهانه كمتر باشد.
میل مهارهای عرضی:
میل مهارهای عرض لاپه ها را در فواصل معینی به یكدیگر متصل می كنند میل مهارها كه عمود بر امتداد لاپه ها در سقف قاب شیبدار اجرا می شوند سه وظیفه مهم را ایفا می كنند :
:: نیروی رانشی در امتداد سطح شیب دار را تحمل می كنند.
:: لاپه ها به عنوان مهار جانبی از كمانش جانبی پیچشی بال فشار جلوگیری می كند.
:: دهانه خمشی حول محور ضعیف نیمرخ لاپه را كاهش می دهد.

 

ادامه مطلب را دنبال کنید...

 


ادامه مطلب