موبایلتو شارژ کن

محمد آنلاین | وبسایت ویژه مهندسین عمران

محمد آنلاین | وبسایت ویژه مهندسین عمران: تازه های عمران

جستجو پیرامون این موضوع:    
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

417372

گل میخهای برشی یا گل میخهای کلاهک دار


گل میخهای برشی یا گل میخهای کلاهک دار

یکی دیگر از روشهای متعدد برای افزایش ظرفیت باربری دالها ویا جلوگیری از وقوع برش پانچ استفاده گل میخهای برشی است. این سیستم شامل گل میخهای پیش ساخته فلزی با یک صفحه دایره ای شکل در هردو انتها میباشد که روی یک نوار فولادی که فواصل گل میخها را تنظیم میکنند؛ قرار دارد.میلگردهای مصرفی از نوع ساده یا آجدار هستند و بصورت قطری از مرکز ستون معمولا" با زاویه کمتر از45 درجه آرایش می یابند.قطر گل میخها بین10-25 میلیمتر وارتفاع انها بسته به محاسبات مربوطه 120 میلیمتر یا بیشترمیباشد. 
 
 
 

ادامه مطلب را دنبال کنید...! 


ادامه مطلب
16015

کوپلر (وصله ی مکانیکی)...Coupler


کوپلر (وصله ی مکانیکی)...Coupler

 

 

مزایای استفاده از وصله ی مکانیکی:

کاهش وزن-تراکم و سطح مقطع ستون1-کاهش وزن کلی سازه:

بدلیل پائین بودن چگالی بتن نسبت به آرماتور استفاده از وصله ی مکانیکی موجب کاهش محسوسی در وزن سازه می شود.2-کاهش تراکم آرماتور در مقاطع اتصال:کاهش تراکم آرماتور خود موجب بتن ریزی مطلوب و کاهش تعداد خاموت های مصرفی می شود.
 

ادامه مطلب را دنبال کنید...!


ادامه مطلب
69261

اجزا ی تشکیل دهنده قاب صنعتی


اجزا ی تشکیل دهنده قاب صنعتی

 

سیستم اصلی قاب :
سیستم قاب فولادی در تحمل بارهای مختلف زنده ، برف، بار، زلزله و بارهای جرثقیل در ساختمانهای صنعتی نقش اصلی را ایفا می كند. سیستم قاب فولادی معمولا” از اعضایی با مقطع متغیر و دارای اتصالات صلب تشکیل می شوند. این اعضا به صورت توام تحت تاثیر نیروی محوری ، نیروی برشی و لنگر خمشی قرار دارند.

لاپه ها:
بارهای وارد بر سقف ساختمان های صنعتی توسط لاپه ها تحمل و به قاب های اصلی شیب دار منتقل می گردد. لا په ها به صورت تیرهایی با دهانه های ساده یا طولی معادل فاصله قابها در طول سالن و یا به صورت تیرهای پیوسته طراحی و اجرا می شوند. مقطع لاپه ها به صورت I شكل می باشند. توصیه می شود حداكثر تغییر مكان مجاز لاپه ها در اثر مجموع بارهای مرده و سر بار برف از 1/200 طول دهانه كمتر باشد.
میل مهارهای عرضی:
میل مهارهای عرض لاپه ها را در فواصل معینی به یكدیگر متصل می كنند میل مهارها كه عمود بر امتداد لاپه ها در سقف قاب شیبدار اجرا می شوند سه وظیفه مهم را ایفا می كنند :
:: نیروی رانشی در امتداد سطح شیب دار را تحمل می كنند.
:: لاپه ها به عنوان مهار جانبی از كمانش جانبی پیچشی بال فشار جلوگیری می كند.
:: دهانه خمشی حول محور ضعیف نیمرخ لاپه را كاهش می دهد.

 

ادامه مطلب را دنبال کنید...

 


ادامه مطلب
54844

شکست برشی ستون در اثر زلزله


شکست برشی ستون در اثر زلزله

 

شكست ناشي از ستون كوتاه:
يكي از نكات مهم دررفتار لرزه اي سازه ها توجه به پديده ستون كوتاه ميباشد.اين پديده ميتواند باعث نامنظمي شديد درتوزيع نيرو درستونهاي طبقه وهمچنين ممكن است منجر به پيچش شود.البته درسازه هاي بنايي نيز اين پديده تعريف ميشود چراكه خواسته ياناخواسته برخي ازقسمتهاي يك سازه بنايي به دليل شرايط خاص پلان معماري بصورت سيستم اسكلت دار اجرا ميشود. نمونه بارز آن اجراي تير وستون در قسمت اپن آشپزخانه ميباشد..
اما درمورد ستونهاي بتني بعلت جذب نيروي زياد،ستون در برش شكست شديدي ميبيند. با كوتاه شدن يك ستون ، سختي آن افزايش مي يابد ودر نتيجه نيروي جانبي بيشتري جذب ميكند. از آنجا كه اين ستون نميتواند نيروي مورد نظر را تحمل كند در نيرويي معادل مقاومت خود شكسته ميشود.

 

ادامه مطلب را دنبال کنید...

 


ادامه مطلب
101148

مقاوم سازی ستونهای بتنی با جاکت فولادی


مقاوم سازی ستونهای بتنی با جاکت فولادی:

 

 

ستونهای کوتاه با مقاومت برشی ناکافی شکست برشی را که اصولا ماهیتی ترد و ناگهانی دارد را تجربه میکنند . شکست برشی به دلیل ماهیت ناگهانی خود که همراه با کاهش سریع مقاومت ستون است بدترین نوع شکست در سازه های بتن آرمه به حساب می آید اما متاسفانه تعداد بسیار زیادی از این نوع شکست در زلزله های اخیر مشاهده شده است .عدم شکل پذیری کافی ستونها در جریان زلزله منجر به شکست خمشی در ستونها میشود.دلایل عدم شکل پذیری مناسب این ستونها عبارت است از: عدم محصور شدگی کافی بتن در نواحی مفصل خمشی ،وجود آرماتورهای طولی با وصله پوششی ناکافی و یا وصله آرماتورهای طولی در محل تشکیل مفصل پلاستیک میباشد.

 

ادامه مطلب را دنبال کنید...

 


ادامه مطلب